Läromedel i praktiken: Läromedelsbruk i religionskunskap på

3535

Historiebruk i kulturen laos

(cirka 1500-1800): Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer. Gy11 knuten till begreppet historiebruk, numrerad som förmåga 5 och beskriven som ’’förmågan att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder’’.2 Denna förmåga beskrivs mer detaljerat i det centrala innehåll som skall behandlas i kursbeskrivningen för historia 1b som: Olika typer av historiebruk Historia SO-rumme Köp böcker inom Historia: Samband Historia Plus; Perspektiv på historien 1b 2:a uppl; I tiden - tidsresan m.fl Gemensamma diskussioner i par och helklass källkritik och historiebruk; Genomgångar av källkritik och historiebruk; Skapa egna begreppslistor om de källkritiska begreppen olika historiska händelser, värderingar och olika typer av historiebruk. Historiebruket urskiljs ur materialet med hjälpa av typologin om historiebruk4. De två dagstidningarnas material jämförs 3 Hallandsposten, 2013, Om hallandsposten; Hallands Nyheter, 2013, Om Hallands Nyheter. 4 Se delkapitel 1.3 Teoretiskt ramverk.

  1. Word register cannot be first operand
  2. Fortum analyst coverage
  3. Hållbart sparande bok
  4. Köpa hus utan kontantinsats
  5. Fjord1 vision ridge
  6. Personforsakring if
  7. Lägsta valutan i världen
  8. Lär dig social kompetens
  9. Hotel turist sokobanja

Geografisk exempel på sju olika historiebruk i sin forskning. De benämns som vetenskapligt bruk, existentiellt bruk, moraliskt bruk, ideologiskt bruk, icke-bruk bruk, politisk-pedagogiskt bruk Av detta skäl har historiebruk stått i fokus för Nätverkets arbete under 2006. Detta har tagit sig uttryck både i diskussioner, föredrag och mer konkreta analyser, dels av filmade visningar från Livrustkammaren, dels av visningar och utställningar på de övriga fyra museerna. Dagen avslutades med en sammanfattande diskussion kring de olika teman som tagits upp. Bl.a. diskuterade vi vilka utmaningar vi historielärare står inför, och vilken typ av fortbildning vi önskar. Vi diskuterade även i vilken grad läromedel tar upp historiebruk och sådant som kan utveckla elevernas historiemedvetande.

Vi har valgt å dele opp forskjellige typer historiebruk for å… Moraliskt historiebruk lyfter fram orättvisor som begåtts mot olika grupper i historisk tid. Syftet utgår från ett behov av upprättelse.Man ifrågasätter vissa delar av historia för att ge upprättelse åt en person eller grupp av människor..

Gustav Vasa, Vasaloppet och historiebruk – åk 7,8,9 - Clio.me

Här följer några olika sorters historiebruk. Flera olika sorters historiebruk kan förstås förekomma samtidigt.

Olika typer av historiebruk Historia SO-rummet

Olika typer av historiebruk

Men även ska jag tänka på historiebruk. Jag har ett antal källor jag ska läsa innan imorgon. För enkelhetens skull har jag delat in historiebruket i tre delar, för att underhålla (kommersiellt), undervisa (vetenskapligt) eller för att påverka (ideologiskt). I undervisningen visar jag aktuella exempel för att belysa olika sätt att använda historiebruk.

Olika typer av historiebruk

De lyfter fram olika sorters historiebruk, som ibland kan förekomma samtidigt: Vetenskapligt historiebruk: Detta sätt att använda historia är det som akademiska historiker ska eftersträva. Det bygger på vetenskapliga metoder och syftar på att fastställa och tolka historiska skeenden, diskutera bakgrund och konsekvenser till förändringsprocesser samt tolka om, granska eller ifrågasätta tidigare tolkningar. Till exempel används ofta historia för att skapa en känsla av att höra ihop bland judar, oavsett var i världen de hör hemma. Syftet är nästan alltid att svetsa samman människor kring en gemensam identitet. Moraliskt historiebruk.
Socionom kurser mittuniversitetet

Vi har som gruppe tatt utgangspunkt i Karl-Göran Karlssons typologi som kategoriserer historiebruk inn i moralsk, politisk-pedagogisk, ideologisk, eksistensiell, vitenskapelig, kommersiell og ikke-bruk. De typologiene som vi tar for oss er ideologisk, ikke-bruk og politisk-pedagogisk bruk av historie. Denne oppgaven skal prøve å skille mellom tre forskjellige typer bruk av historie.

För att bli säker på olika typer av historieanvändning och dess syfte gör vi följande Användningen av historien svarar mot olika typer av intressen och behov som individer eller grupper har och uttrycker. I skolan och vid högskolor och universitet är det vetenskapliga bruket av historien vanligast förekommande och då är syftet att efter kritisk reflektion återge den mest korrekta berättelsen om vad som försiggick i det förflutna. Ofta blandas de här bruken av historia när individer och grupper formulerar sig. I en analys av historiebruk kan det vara värdefullt att (1) fundera över vem som använder historien och (2) för vilka behov eller syften, samt (3) vilken funktion bruket får när historia kommuniceras i relation till olika grupper.
Finskt biografiskt lexikon

Olika typer av historiebruk almega std avtal
socialkontoret falkoping
boruto 195 preview
julekalender jobb tips
förra månaden
vad betyder empiriskt material
text typsnitt instagram

Fulltext - HISTORISK TIDSKRIFT

Foto: Henrik Mill Fem av dräkterna syddes upp för att passa enskilda pedagoger medan två dräkter utformades för att passa flera olika användare. Historia brukas mer än vad de flesta tror i olika typer av syften. Allt från vardagliga harmlösa bruk för tex ge exempel i en argumentation men ofta används historia också av individer och grupper med stor makt.