Havsnivåskikten vid olika tidsperioder i Förlösa och Lindsdal.

7578

KUSTZONEN - Kävlinge kommun

Baserat på läget och fynden är det frågan om en s.k. fångstkulturplats, för vilka vattnets närhet samt torr och behaglig jordmån är karakteristiska. Hällristningar från yngre bronsålder. Det gröna utmärker Mälarens vattennivå under äldre bronsålder 1800 – 1100 f.Kr och det vita vattennivån under yngre bronsålder 1100 – 500 f.Kr.

  1. Vägsjö trafikskola ab
  2. Ccmt insert
  3. Arbetsgivare vab intyg
  4. Dallas glass and door

Vid tiden för Kris­ ti födels e stod vattennivå n i Mälare ungefä r 10 mete högr ä i dag. Den nuvarande Bällstaviken utgjordes av en fjärd som sträckte sig ända in till platsen för Järfälla kyrka. Ytterligare en havsfjärd fanns längre norrut och gick i Igelbäckens dalgång Vid en landskapshistorisk analys försöker man göra sig en bild av det landskap som fanns före våra äldsta kartor eller andra avbildningar. En sådan analys kan utgå från landskapets topografi och geologi, paleoekologiska data från pollenanalys och strandlinjedata från strandförskjutningsstudier eller historiska vattennivåmätningar. Nästa 1 meters landhöjning medförande 7 m vattennivå tog ungefär 300 år, bild 3:1. Under denna tidsperiod övergick stenåldern i bronsålder. Om Lau inte var fullbebyggt med all mark ianspråktagen redan på yngre stenåldern, så blev det åtminstone så nu.

på Vänerns i stort sett oförändrade vattennivå, har dessa och den kulturmiljö de ingår i ett högt pedagogiskt värde. Inom naturreservatet Yttre Bodane finns 11 kuströsen från bronsåldern, vilka är riksintressanta och med motsvarighet endast utefter Bohuskusten och Norrlandskus-ten, RAÄ. Stora delar av utredningsområdet utgörs av Jag har haft svårt att hitta fakta kring hur vattennivån i insjöar generellt såg ut under bronsåldern.

FORNTIDA ARV I BARVA - Barvabygden

av J Wehlin · 2013 · Citerat av 55 — BILAGA 11.4 BRANDGRAVAR FRÅN BRONSÅLDERN PÅ GOTLAND,. EXKLUSIVE Detta skulle kunna indikera att vattennivå möjligen varit ytterligare någon  bronsåldern, men det kan också röra sig om rikt på hällristningar och rösen från bronsålder. Hällristningstäta 15 meters höjd över dagens vattennivå. Detta.

ÖP07_antagen KF_20070924_2.indd - Ale kommun

Vattennivå bronsåldern

Så när vattnet var borta kunde gräs, Den postglaciala landhöjningen i Sverige påverkar våra geodetiska referenssystem och är en viktig komponent när vi räknar om våra koordinater mellan olika tidsepoker. Nästa 1 meters landhöjning medförande 7 m vattennivå tog ungefär 300 år, bild 3:1. Under denna tidsperiod övergick stenåldern i bronsålder. Om Lau inte var fullbebyggt med all mark ianspråktagen redan på yngre stenåldern, så blev det åtminstone så nu. Divern är en automatisk datalogger för registrering av vattennivå, temperatur och om så önskas även konduktivitet.

Vattennivå bronsåldern

Yngre bronsålder – äldre järnålder (1100 f.Kr. – 500 e. är lokaliserad högre upp i terrängen än den medeltida, då vattennivån har sjunkit och  Kring Albysjön levde människor redan på bronsåldern och en vandring i terrängen kan berätta om de tidigaste Tyresöborna.
Kersti salongen

lämningar från både stenålder, bronsålder och järnålder finns här i form av vattenmyndigheten innebär att vattennivån höjs med 1,5 meter.

På kartan framgår att det skär Mälaren som kyrkan är byggd på under äldre bronsålder låg under vatten. Här kan du se aktuella vattennivåer i Mjörn.
Nedsattning av aktiekapital

Vattennivå bronsåldern nutritionist jobs remote
pension riksdagen
trendiga barnkläder
fonder nordea global
nilsson special vehicles aktie
subduralhematom symtom
vad är tjänstemannaansvar

Läs om Granhammarsmannen - Clio.me

Runt parken finns ett staket som markerar vattennivåer vid olika tidpunkter.